Eko Uważni. Aktywność obywatelska dzieci i seniorów na rzecz zdrowia psychicznego i ekologii

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy do współpracy placówki wsparcia dziennego dla dzieci oraz placówki dla seniorów.

Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony po zgłoszeniu placówki w biurze Fundacji, mailowo lub telefonicznie.

📄 POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE DOSTAWY CATERINGU (zip)
📄 POSTĘPOWANIE DOTYCZACE USŁUGI TRANSPORTOWEJ (zip)