Przejdź do treści

Szkolenia

W ostatnich latach Fundacja Pomost zorganizowała i przeprowadziła szereg szkoleń komputerowych dla kadry administracyjnej organizacji pozarządowych. w latach 2019-2020 Fundacja przeprowadziła szereg szkoleń kompetencyjnych z obszarów informatycznych technologii, systemów do zarządzania przedsiębiorstwem ERP, Cyber-bezpieczeństwa i E-usług publicznych w placówkach ZAZ oraz CIS Caritas Diecezji Kieleckiej. W 2021 Fundacja zrealizowała projekt Trening pamięci Seniora. Projekt ten pozwolił rozwinąć umiejętności w posługiwaniu się nowymi technologiami w grupę zrekrutowanych osób powyżej 60 roku życia. W listopadzie 2022 roku Fundacja przeprowadziła szkolenie dla seniorów z zakresu Cyber-bezpieczeństwa, w grudniu 2022 roku Fundacja przeprowadziła szkolenie pn. “Najnowsze zmiany w prawie pracy od stycznia 2023 roku” dla pracowników Caritas Diecezji Kieleckiej.