Przejdź do treści

Łączymy Pokolenia!

Rozwój usług wsparcia osób wykluczonych poprzez
podniesienie standardu i zakresu pomocy świadczonej
na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych,
niepełnosprawnych i ubogich

Szkolimy

Organizujemy szkolenia komputerowe dla kadry administracyjnej organizacji pozarządowych.

Działamy

Działamy na rzecz pobudzania aktywności obywatelskiej i wolontariatu oraz wspieramy akcje charytatywne.

Pomagamy

Przywracamy poczucie wartości, radość i samodzielność osobom w trudnej sytuacji życiowej

Ośrodek w Kaczynie

EKO-WYPOCZYNEK KACZYN to kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny zarządzany przez Fundację Pomost oddalony o 12km od centrum Kielc.

Nasze Projekty

Fundacja Pomost realizuje szereg projektów dzięki, którym może pomagać potrzebującym.

High-five! Top view of business colleagues giving each other high-five in a symbol of unity and smiling while working in the board room

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

Ks. Mieczysław Maliński